ดิฉัน / แพรว


ค่าจัดส่งคิดตามจริงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 763 วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ราคาปก 80 บาท  


ปก  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 30 ฉบับที่ 701
ราคา 60 บาท