ดิฉัน / แพรว


บทสัมภาษณ์พเศษจากโบว์ แวนดา
ครอบครัวสหวงษ์ และเพื่อนนักแสดง
ฉบับที่ 880
25 เมษายน 2559
ราคา 50 บาท

รวมพลเลือดใหม่เอ็กแซ็กท์ รุจ บี้ ดิว 
16 November 2008 No. 619
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 35 บาท

ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด)
ฉบับที่ 611 - 10 กุมภาพันธ์ 2548 
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 35 บาท

โบว์ แวนดา - น้องมะลิ
1 March 2016 No. 794
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 50 บาท


พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 763 วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ราคาปก 100 บาท  


ปก  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 30 ฉบับที่ 701
ราคา 80 บาท