ดิฉัน / แพรว


รวมพลเลือดใหม่เอ็กแซ็กท์ รุจ บี้ ดิว 
16 November 2008 No. 619
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 35 บาท

ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด)
ฉบับที่ 611 - 10 กุมภาพันธ์ 2548 
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 35 บาท

โบว์ แวนดา - น้องมะลิ
1 March 2016 No. 794
ราคา 80 บาท  ลดเลือ 40 บาท


พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 763 วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ราคาปก 100 บาท  


ปก  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 30 ฉบับที่ 701
ราคา 80 บาท