แพรว


แพรว
ปีที่ 38 ฉบับที่ 895
ปก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
10 ธันวาคม 2559
90 บาท


ปก  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่ 30 ฉบับที่ 701
ราคา 90 บาท

บทสัมภาษณ์พเศษจากโบว์ แวนดา
ครอบครัวสหวงษ์ และเพื่อนนักแสดง
ฉบับที่ 880
25 เมษายน 2559
ราคา 40 บาท

รวมพลเลือดใหม่เอ็กแซ็กท์ รุจ บี้ ดิว 
16 November 2008 No. 619
ราคา 35 บาท

ธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด)
ฉบับที่ 611 - 10 กุมภาพันธ์ 2548 
ราคา 40 บาท

โบว์ แวนดา - น้องมะลิ
1 March 2016 No. 794
ราคา 40 บาท